Inschrijven Optocht Kraaienist 2024

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Totaal en hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar?
Contactpersoon
Muziek aanwezig?

Beste carnavals vrienden,
Inmiddels ligt de 11e van de 11e al weer net achter ons en heeft iedereen al voorzichtig kunnen
brainstormen om een briljant idee te verzinnen op het motto van dit carnavalsseizoen. Dit is een
motto; waar natuurlijk een indirecte verwijzing in zit naar de geplande grootschalige
werkzaamheden aan het elektriciteitsnet door Tennet in het Sloegebied, maar kan bijvoorbeeld
ook slaan op de tijdsdruk, omdat de optocht dit jaar vroeg is en de voorbereidingstijd relatief
kort.
Langs deze weg willen wij jullie oproepen om van onze jaarlijkse optocht wederom een groot
feest te maken door middel van jullie deelname. Tot ons grote genoegen beleeft carnaval een
mooie opleving in onze regionen. Iedereen is er nu weer wel aan toe, om de zinnen te verzetten
en plezier te maken en dus hopen wij op een grote deelname. Iedereen is van harte welkom om
mee te doen, of dat nu een wagenbouwgroep is of een grote of kleine loopgroep, zelfs individuele
deelnemers. Maakt niet uit; hoe meer zielen , hoe meer vreugd!
Natuurlijk beseffen wij, dat niet iedereen in de gelegenheid is om een wagen te bouwen wegens
tijd- en/of ruimtegebrek en/of andere problemen. De carnavalsvereniging wil hier eventueel hulp
in aanbieden door bijvoorbeeld een kar ter beschikking te stellen of door een bouwlocatie te
zoeken.
Het gaat ook niet zozeer om het winnen, als wel om het plezier tijdens het meedoen, het bouwen,
het vergroten van het feestgenot in onze optocht.

Je bent natuurlijk ook vrij om een eigen motto te gebruiken of in te haken op de actualiteiten;
m.a.w. bouwen op het motto is niet verplicht!


Alle deelnemers kunnen tijdens het Bouwersbal een startnummer komen ophalen, welke nodig is
voor de opstelling. Hiervoor krijgt iedereen een aparte uitnodiging.


Tot ziens en hopend op de vele deelnamen.
“Commissie Optocht

Regelement Optocht

Bestuurders van motorvoertuigen (zwaarder dan 300 kg) dienen
ouder te zijn dan 16jaar en in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs en een geldige verzekering t.a.v. het bestuurde
motorvoertuig. Deelnemers kunnen nl. in persoon aansprakelijk
worden gesteld voor toegebrachte schade waartegen de carnavals vereniging zich niet kan
verzekeren;
 Zelfrijdende voertuigen moeten voorzien zijn van deugdelijke remmen;
 Accu moet op een veilige plaats staan + stevig vast;
 Gebruik maken van een gaskanon en/of het meevoeren van levende dieren is niet
toegestaan;
 Tijdens de stunt of een ander optreden wordt verzocht de aanwezige muziek op de wagen
uit te zetten;
 De bordjes met de groepsnummers moeten tijdens het “Bouwersbal” worden opgehaald;
 Opstellen in de Burgemeester Lewestraat alleen op aanwijzing van verkeersbegeleiders
van de Carnavalsvereniging;
 Houdt met uw praalwagen rekening met het overige verkeer;
 De vereniging is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of gebreken
aangebracht door derden;
 Het is verboden producten bij zich te hebben en/of te gebruiken, die hinderlijk of
gevaarlijk zijn voor het publiek of deelnemers;
 Deelnemers die door hun gedrag of slechte afwerking afbreuk doen aan het carnavaleske
van de optocht kunnen uit de optocht worden verwijderd;
 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier onderwerpen de deelnemers zich
tevens aan de voorschriften en/of eisen van de Gemeente Borsele (zie bijlagen) en
onderstaand reglement.
Alvast bedankt voor uw deelname aan onze optocht
en heel veel plezier, ook tijdens het bouwen.


Instagram